Vitki procesi: osnova uspešne preobrazbe. So najboljše orodje na poti k odličnosti, doseganju trajnega napredka in prilagajanju poslovanja na zahteve kupca. Praktična delavnica vam bo na zanimiv in interaktiven način predstavila poglede in izzive, s katerimi se srečujejo podjetja pri ohranjanju gospodarske uspešnosti in rasti.

Vitki procesi so osnova za uspešno digitalno preobrazbo

Vitki procesi: osnova uspešne preobrazbe

Lean predpriprava za digitalizacijo

Vsaka organizacija, ki želi biti dolgoročno uspešna in vodilna v svoji panogi, mora skrbeti za najboljšo možno izkoriščenost virov in boljše upravljanje s stroški.
Predstavljeno vam bo, kako poteka razvoj odličnih procesov v vitki organizaciji, ki so predpogoj za digitalno preobrazbo.
Pri izvajanju vitke proizvodnje/logistike in digitalni preobrazbi so zaposleni ključni za uspeh. Predstavili vam bomo primere, kako povezati vse deležnike, ki uspešno izvajajo spremembe. Vitki procesi so osnova za uspešno digitalizacijo.

Teme: novosti na področju vitke organizacije v povezavi z digitalno preobrazbo.

Rrazvoj kadra za uspešno vpeljavo vitkih procesov kot predpogoj za digitalizacijo proizvodnjo.
Novosti na področju vitke logistike z digitalnimi rešitvami.
Pomen metode SFM (shop floor management) s podporo Power BI analitike za učinkovito odločanje

Vitki procesi: osnova za uspešno digitalizacijo – predlogi za prakso:

Poznavanje stanja uporabe rešitev za management lahko tako predstavlja pomembno izhodišče za pripravo. Strategije organizacije za uvajanje digitalizacije oz. avtomatizacije delovanja skladno s principi industrije 4.0.

  • Optimizacija delovanja in procesov v proizvodnih organizacijah še vedno ni zaključena. Treba je tudi še prenoviti procese pred samo digitalizacijo (npr. pred pred pripravo blueprinta).
  • Velika večina slovenskih podjetij, gledano z vidika pripravljenosti na uvedbo industrije 4.0, je v zgodnjih fazah razvoja oz. pripravljenosti glede uvede industrije 4.0.
  • Značilno, da imajo podjetja sicer avtomatizirane procese, pridobivajo oz. zbirajo velike količine podatkov iz raznih virov. Vendar so ti podatki pogosto nepovezani oz. niso namensko uporabljeni za optimizacijo delovanja organizacije. Pomembna značilnost te faze je tudi, da uporaba podatkov ni avtomatizirana.

Ne bo odveč, če ponovimo: Vitki procesi so osnova uspešne preobrazbe

Stopnja zrelosti vitke organizacije

Stopnja zrelosti vitke organizacije

S pomočjo Lean metod, strukturirano odpravljamo izgube in aktivnosti brez dodane vrednosti. Ekipno delo in sodelovanje med različnimi službami je pomembno, za napredek podjetja pri tem pa zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in zagotovilo povratka investicije.

sl_SISlovenščina