Lean proizvodnja

Vitka proizvodnja

Lean proizvodnja oziroma Lean production izvira iz avtomobilske industrije. Lean Rešitve nudimo širok nabor svetovanj na področju optimizacije procesov v proizvodnji, logistiki in administraciji in našim strankam pomagamo zgradit organizacijo za vitke proizvodnje. S pomočjo Lean metod in odpravljanjem  izgub v procesih našim strankam predstavimo in pokažemo v praksi kaj pomeni vitka proizvodnja .  Svetovanje s poudarkom na 80% svetovalnega časa v proizvodnji in 20% svetovalnega časa za potrebe izobraževanj pri stranki. Skupne priprave terminskih planov in poročanja so stalna praksa pri našem delu. Svetovanje je optimalna kombinacija za doseganje kupčevih ciljev in vpeljave vitke kulture. 

Vitka proizvodnja izvira iz avtomobilske industrije, vendar so metode vitke proizvodnje primerne za praktično vse dejavnosti.

Ko govorimo o ˝vitki˝ proizvodnji in logistiki, govorimo o proizvodnji in logistiki, ki deluje brez nepotrebnih izgub in ima optimalno organizirane vse poslovne procese.

Lean proizvodnja: Cilj

Cilj vitke proizvodnje  je nenehno izboljšanje vseh procesov. Njena prednost pa je osredotočenost na rezultate, na dinamične, časovno in stroškovno učinkovite procese. Na zmanjšanje napak, na visoko učinkovite stroje ter motivirane zaposlene.

Uvedba vitke proizvodnje in logistike je najcenejši način povečanja fleksibilnosti, kakovosti in zadovoljitve kupcev. Rezultati vitke proizvodnje in logistike, v primerjavi s predhodnim stanjem so hitro vidni in  prinašajo stabilno merljive rezultate.

Lean organizacija

 

Lean metode s katerimi pomagamo našim strankam do znanj kaj uči vitka proizvodnja:

Izobraževanja so drugi del ponudbe Lean Rešitve, katera so odprtega tipa. Namenjena so vsem zainteresiranim poslušalcem. Ta izobraževanja se organizirajo v konferenčnih centrih in so planirana dlje časa v naprej. Teme teh izobraževanj zajemajo vse metode vitke proizvodnje in vitke logistike z veliko praktičnimi primeri.

Hitro in učinkovito opremljanje proizvodnje s vsemi potrebnimi pripomočki za zagotavljanje 6S/TPM/KAIZEN/S.M.E.D.. Naš koncept Lean opreme temelji na izkušnjah po hitri in cenovno ugodni rešitvi za opremljanje/vizualizacijo proizvodnje. 

Lean proizvodnja: Začetek

Začetek lahko umestimo na prehod 20. stoletja, ko je Sakichi Toyoda, ki je ustanovitelj današnjega podjetja Toyota, prešel iz tekstilne dejavnosti na proizvodnjo avtomobilov. Taiichi Ohno pa je z uveljavitvijo načel TPS –a (Toyota production System) postavil temelje za sistem Vitke proizvodnje. Kot ga poznamo danes Leta 1956 je obiskal Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA) in bil navdušen nad supermarketi in načinom, kako kupci jemljejo zaloge s polic. Prišel je do spoznanja, da mora biti planiranje podrejeno dejanski prodaji (PULL sistem). Ne prodajnim ali proizvodnim ciljem (PUSH sistem). Leta 1970 je naftna kriza prisilila preživele izdelovalce avtomobilov, da se prilagodijo in od takrat se Vitka Proizvodnja uporablja v skoraj vseh industrijah.

Lean proizvodnja: Načelo

Vitka proizvodnja temelji na načelu identifikacija vseh izgub v celotnem procesu ter njihovi eliminaciji. Glavni cilj vitke proizvodnje je večno sledenje popolnosti. To pomeni, da udeleženci ne smejo biti nikoli zadovoljni z doseženim, temveč morajo ves čas iskati načine za izboljšavo (stalne izboljšave) tudi najmanjših segmentov procesa. Iskati je potrebno načine za zmanjšanje odpada, izboljšanje kakovosti, optimiziranje opreme, načine, kako stvari narediti bolje, hitreje, lažje, dokler se tega ne zavedajo vsi zaposleni.

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte.KLIK

S pomočjo Lean metod, strukturirano odpravljamo izgube in aktivnosti brez dodane vrednosti. Ekipno delo in sodelovanje med različnimi službami je pomembno, za napredek podjetja pri tem pa zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in zagotovilo povratka investicije.

sl_SISlovenščina