Mršava (Lean) proizvodnja

Lean proizvodnja dolazi iz automobilske industrije. Lean Rešitve nudi širok raspon savjetovanja na području optimizacije procesa u proizvodnji, logistici i administraciji te pomaže našim klijentima u izgradnji mršave proizvodne organizacije. Uz pomoć Lean metoda i otklanjanja gubitaka u procesima, svojim klijentima prezentiramo i u praksi pokazujemo što to znači.

Savjetovanje s naglaskom na 80% vremena savjetovanja u proizvodnji i 20% vremena savjetovanja za potrebe obuke kupaca. Zajednička izrada vremenskih planova i izvještavanje, stalna je praksa u našem radu. Savjetovanje je optimalna kombinacija za postizanje ciljeva kupca i uvođenje mršave kulture. Lean proizvodnja potječe iz avtomobilske industrije, ali metode mršave proizvodnje prikladne su za gotovo sve djelatnosti. Kada govorimo o "mršavoj" proizvodnji i logistiki, govorimo o proizvodnji i logistici, koje posluju bez nepotrebnih gubitaka i imaju optimalno organizirane sve poslovne procese.

‌‌Glavni cilj

Cilj mršave proizvodnje je kontinuirano poboljšanje svih procesa. Njegova prednost je usmjerenost na rezultate, na dinamično vremenske i troškovno učinkovite procese. Na smanjenju pogrešaka, na visoko učinkovitim strojevima i motiviranim zaposlenicima.

Uvođenje mršave proizvodnje i logistike najjeftiniji je način povećanja fleksibilnosti, kvalitete i zadovoljstva kupaca. Rezultati mršave proizvodnje i logistike, u odnosu na dosadašnju situaciju, brzo su vidljivi i donose stabilno mjerljive rezultate.

‌‌GUBICI

8 izgub

u leanu, aktivnosti koje troše resurse, ali ne donose nikakvu vrijednost kupcu, definiraju se kao gubici.

Zapravo su aktivnosti, koje stvarno stvaraju vrijednost za kupce, samo mali dio cjelokupnog procesa rada.

Zato pomažemo tvrtkama, da smanje rasipničke aktivnosti tzv. gubitaka. To zaposlenicima tvrtke olakšava prepoznavanje važnih prilika za poboljšanje njihove produktivnosti.

Ne mogu se svi gubici ukloniti iz tijeka rada. Neki od njih su neophodni. Na primjer, testiranje softvera nije aktivnost, koju su vaši kupci spremni platiti. Bez toga možete isporučiti proizvod niske kvalitete, koji će biti štetan za vaš učinak i profitabilnost.

Prema tome, postoje dvije glavne vrste gubitaka:

Nužni gubici - bez dodane vrijednosti, ali neophodni za kvalitetan rad. Takve aktivnosti mogu biti testiranje, planiranje, izvješćivanje itd.

Potpuni gubici - bez dodane vrijednosti. Sve što ne donosi vrijednost i može se odmah ukloniti iz procesa rada.

U nastavku se detaljnije opisuju gubici i njihovi učinci na učinkovitost i produktivnost poduzeća.

‌‌

1. OTPAD / KVAROVI

Greške u organizaciji na kraju koštaju novac. Svaka prerada ili otpad predstavlja značajan trošak za tvrtku. Svaki od ovih troškova uključuje blokirane zalihe, ponovni pregled, gubitak produktivnosti i preraspodjelu.

Uključivanjem zaposlenika i stalnim poboljšanjem po uzoru na mršavu proizvodnju, postoji potencijal, da vaša tvrtka značajno smanji izmet i kvarove.

Poboljšanje procesa rada i kontrole će, u pravilno provedenom slučaju, povećati kvalitetu proizvoda i rezultirati manjim otpadom zbog pogrešaka.

Specifični uzroci kvarova su:

Loša kontrola kvalitete na razini proizvodnje
Loš popravak stroja
Nedostatak odgovarajuće dokumentacije
Nedostatak proizvodnih (procesnih) standarda
Razumijevanje potreba vaših kupaca
Neispravne zalihe rezervnih dijelova
Vitka proizvodnja napake

2. PREKOMJERNA PROIZVODNJA

Kao što već ime govori, prekomjerna proizvodnja nastaje, kada proizvodite previše proizvoda. To se često događa, kada napravite proizvod prije, nego što je stvarno potreban. Prekomjerna proizvodnja je iznimno skupa za proizvodnu tvrtku, jer ometa protok materijala i može pogoršati kvalitetu proizvoda i ukupnu produktivnost proizvodnje. Strategija proizvodnje Just-in-Time (JIT) razvijena je za rješavanje ove vrste gubitaka, budući da se proizvodi proizvode samo kada je to potrebno. Model prekomjerne proizvodnje naziva se i “za svaki slučaj” i stvara preduga vremena, visoke troškove skladištenja i otežava otkrivanje gubitaka.

Uobičajeni uzroci prekomjerne proizvodnje su:

Nepouzdan proces
Nestabilan plan proizvodnje
Netočne prognoze i informacije o zahtjevima
Potrebe kupaca nisu jasne
Loša automatizacija
Dugo ili zakašnjelo vrijeme namještanja
Prekomerna proizvodnja je za proizvodno podjetje izjemno draga, saj moti pretok materialov in lahko poslabša kakovost izdelkov in splošno produktivnost proizvodnje

‌‌

3. NEPOTREBNO KRETANJE

Ova vrsta gubitka odnosi se na prekomjerno kretanje proizvodnih radnika prilikom hodanja, a ne ergonomsko savijanje i istezanje, kako bi došli do potrebnih alata i materijala. Iako ta kretanja uzrokuju dodatna kašnjenja u proizvodnji, mogu predstavljati zdravstvene i sigurnosne probleme za zaposlenike. U kontekstu mršave proizvodnje i logistike, analizira se svaki korak radnog procesa te se nastoji smanjiti količina kretanja, koja je potrebna zaposlenicima, da završe proizvode na vrijeme i u traženoj kakvoći.

Uobičajeni primjeri gubitaka kretanja su:

Loš raspored radnog mjesta
Loše planirana proizvodnja - tlocrt
Loš nacrt procesa – protok
Dijeljenje strojeva i alata
Nedostatak proizvodnih (procesnih) standarda
Prekomerno gibanje zaposlenih v proizvodnji, ko hodijo, se ne ergonomično upogibajo in raztezajo, da bi dosegli orodja in potreben material.

‌‌

4. PRIJEVOZ

Prijevoz proizvoda ne donosi izravno vrijednost proizvodu, a prekomjerno kretanje i rukovanje može uzrokovati oštećenje proizvoda. To može dovesti do pogoršanja kvalitete proizvoda. Do prekomjernog prijevoza može doći, kada proizvodni koraci ne teku dobro i zahtijevaju dodatni prijevoz materijala iz jednog dijela proizvodnje u drugi. Smanjenje gubitaka u prijevozu uključuje pravilno postavljanje proizvodnih odjela, korištenjem mršavog logističkog planiranja i njegovu promjenu, tako da su svi procesi dobro koordinirani i materijali nesmetano putuju između odjela – lean flow.

Uobičajene vrste gubitaka u prijevozu su:

Loš raspored - veliki razmak između procesa
Opsežni sustavi za rukovanje materijalima
Velike serije
Više skladišnih prostora na različitim mjestima
Loše dizajniran tlocrt proizvodnje
Transport izdelkov ne prinaša neposredno vrednosti izdelku, prekomerno gibanje in rokovanje pa lahko povzročita poškodbe izdelka

‌‌

5. ČEKANJE

Ova vrsta gubitka odnosi se na činjenicu, da se proizvod ili materijal WIP (work in process) ne pomiče ili obrađuje. U serijskoj proizvodnji veliki dio životnog ciklusa proizvoda troši se u redu čekanja. To se obično događa, kada je protok materijala loš, vrijeme proizvodnog ciklusa predugo i razmaci između radnih procesa preveliki. U lean proizvodnji svaki izgubljeni sat u procesu shvaćamo kao usko grlo. Jedan izgubljeni sat u proizvodnji ne može se nadoknaditi bez izazivanja dodatnih gubitaka. Za smanjenje ovih vrsta gubitaka, korisno je povezati procese zajedno, tako da se jedna operacija prenosi izravno na sljedeću uz minimalno čekanje.

Uobičajeni razlozi čekanja su:

Neplanirani zastoji / kvarovi
Dugo ili zakašnjelo vrijeme namještanja
Loša procesna komunikacija
Nedostatak kontrole procesa
Oprema u mirovanju
Vitka proizvodnja; Čakanje

‌‌

6. ZALIHE

Nepotpuni proizvodi - WIP (work in process) su proizvodi, koji su u tijeku i rezultat su prekomjerne proizvodnje i čekanja, a višak zaliha skriva probleme u proizvodnji. Skladištenje proizvoda na zalihama jedan je od najvećih troškova proizvodnih tvrtki. Osim toga, višak zaliha može produžiti vrijeme isporuke, zauzeti produktivno područje i otežati otkrivanje gubitaka u procesu. Kada postignete neometani tijek rada između radnih tokova-odjela, uz ispravnu upotrebu mršave proizvodnje i logističkih metoda, moći ćete koristiti JIT (Just In Time) proizvodne strategije i smanjiti zalihe i povezane troškove.

Uobičajeni uzroci gubitka u zalihama su:

Prekomjerna proizvodnja
Kašnjenja u proizvodnji ili gubici na čekanju
Kvalitativni nedostaci zaliha
Besmislen prijevoz
Vitka proizvodnja; Zaloge

‌‌

 7. PREKOMJERNA OBRADA

Prekomjerna obrada odnosi se na obavljanje više posla, nego što je potrebno i uključuje suvišne aktivnosti, koje ne dodaju vrijednost proizvodu, kao što su ponovno pregledavanje, ponovno brojanje ili prekomjerna dokumentacija. Ove korake obično izvode zaposlenici, koji predstavljaju jedan od najvećih troškova u proizvodnji. To također može uključivati ​​korištenje skupe proizvodne opreme, gdje su i troškovno povoljniji alati dovoljni. Investirajte u manju i fleksibilniju opremu ili pribor, gdje je to moguće. Cilj je u potpunosti eliminirati ovaj gubitak iz procesa rada što je više moguće , jer uštede mogu biti vrlo velike za poduzeće.

Primjeri prekomjerne obrade uključuju:

Loša komunikacija
Nerazumijevanje potreba vaših kupaca
Nepotrebna kontrola proizvoda ili dorada
Ljudska pogreška
Spor proces odobrenja ili pretjerano izvješćivanje
Vitka proizvodnja; Prekomerno procesiranje

‌‌

 8. NEISKORIŠTEN LJUDSKI POTENCIJAL

Osmi gubitak jedini je u kontekstu mršave proizvodnje, koji nije specifičan samo za proizvodni proces. Ova vrsta gubitka nastaje, kada poduzeće ne pruži priliku, da iskoristi sve potencijalne talente svojih zaposlenika u svom radnom okruženju. Ovaj gubitak je dodan, kako bi se omogućilo tvrtkama, da integriraju razvoj ljudskih resursa u lean ekosustav – mršavu organizaciju. Kao gubitak zaposlenicima se mogu dodijeliti pogrešni zadaci ili zadaci, za koje nikada nisu bili pravilno osposobljeni. To također može biti rezultat lošeg upravljanja komunikacijom.

Uključivanje zaposlenika i integracija njihovih ideja, pružanje prilika za obuku i rast te sudjelovanje u stvaranju poboljšanja procesa, koja odražavaju stvarnost, koju doživljavaju i vještine, koje posjeduju poboljšava ukupnu operativnu učinkovitost i povećava produktivnost. Eliminiranje ove vrste gubitka, može poboljšati sve prethodno napisane gubitke.

Primjeri neiskorištenog talenta:

Loša komunikacija
Neuključivanje zaposlenika u tvorenju i razvoju radnog mjesta
Nedostatak ili neprikladna politika, vizija poduzeća
Nekorištenje jutarnjih stojećih sastanaka
Nedostatak timskih vještina
Vitka proizvodnja; Neizkoriščen človeški potencial

Kada govorimo o "mršavi" proizvodnji i logistici, govorimo o proizvodnji i logistici, koja posluje bez nepotrebnih gubitaka i optimalno organizira sve poslovne procese. Želimo li uspješno uvesti mršavu proizvodnju, onda moramo tome prilagoditi i organizaciju Lean odjela.

 

Lean Rešitve; Lean organizacija

 

Lean metode, s kojima pomažemo našim klijentima, da steknu znanje:

(linkovi za kratku prezentaciju metoda)  

TPM, 5S, 6S, Kaizen, SMED, SFM, VSM, JIDOKA…

Obrazovanja su drugi dio ponude Lean Rešitve, koja su otvorenog tipa. Namijenjeni su svim zainteresiranim slušateljima. Ovi treninzi se organiziraju u konferencijskim centrima i planiraju se dugo unaprijed. Teme ovih edukacija pokrivaju sve metode mršave proizvodnje i lean logistike s brojnim praktičnim primjerima.

Brzo i učinkovito opremite proizvodnju svim potrebnim alatima za pružanje 6S / TPM / S.M.E.D. / KAIZEN. Naš koncept Lean opreme temelji se na iskustvu u brzom i isplativom rješenju za opremanje / vizualizaciju proizvodnje.

Kako je počela lean proizvodnja:

Možemo je smjestiti na prijelaz u 20. stoljeće, kada je Sakichi Toyoda, osnivač današnje Toyote, prešao iz tekstilnog poslovanja u proizvodnju automobila. Provodeći principe TPS-a (Toyotinog proizvodnog sustava), Taiichi Ohno je postavio temelje za sustav mršave proizvodnje, kako ga danas poznajemo, 1956. godine posjetio je Sjedinjene Države i bio je fasciniran supermarketima i načinom, na koji kupci skidaju zalihe s polica. Shvatio je, da planiranje mora biti podređeno stvarnoj prodaji (PULL sustav).

Principi vitke proizvodnje:

Mršava proizvodnja temelji se na principu identificiranja svih gubitaka tijekom procesa i njihovog eliminiranja. Glavni cilj mršave proizvodnje je vječna težnja za savršenstvom. To znači, da sudionici nikada ne smiju biti zadovoljni postignutim, već moraju stalno tražiti načine za poboljšanje (kontinuirano poboljšanje), čak i najmanjih segmenata procesa. Moramo tražiti načine za smanjenje otpada, poboljšanje kvalitete, optimizaciju opreme, načine, da stvari učinimo boljim, bržim, lakšim, dok svi zaposlenici ne budu svjesni toga.

Podrška i motivacija menadžmenta tvrtke, ključna je u ovoj početnoj točki. Lean ili mršava proizvodnja, učinkovitost, produktivnost, pouzdanost, dostupnost, performanse, upravljanje, optimizacija procesa, s lean metodama. Lean metode su neizostavni elementi svake organizacije, koja se želi uspješno natjecati na globalnom tržištu.

Primjere naših uspješnih radionica možete vidjeti na linkovima ispod, te na našem Linkedin profilu.

6S, SFM, TPM, KAIZEN, SMED, VSM , JIDOKA

Možete nas kontaktirati za više informacija i rado ćemo Vam pomoći.

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski