MRŠAVA ORGANIZACIJA

 

Mršava organizacija temelji se na učinkovitom identificiranju gubitaka i rješavanju brzog povećanja narudžbi i problema s kapacitetom. Lean 7 + 1 gubici je metoda, u kojoj sustavno utvrđujemo, koji nam procesi donose dodanu vrijednost, a koji gubitke (ne stvaraju dodanu vrijednost za kupca).

Ovo je način razmišljanja mršave organizacije. Postoji temeljno uvjerenje, da se svaki proces, ulaganje, zaposlenik ili radnja, treba izravno prevesti u vrijednost za kupca bez nepotrebnih gubitaka. Ovaj ideal je vrlo teško postići, ali mršava organizacija nastoji mu se svakodnevno približiti i tako postići razinu uspjeha, na kojoj joj konkurenti mogu samo zavidjeti. Svaka mršava organizacija je jedinstvena, ali postoje neke osnovne osobine, koje su im obično zajedničke:

VITKA  ORGANIZACIJA (Lean organizacija)

8 gubitaka u administraciji

Pet koraka do lakšeg prepoznavanja gubitka

 1. Definirati vrijednosti (što je dodana vrijednost)
 2. Odrediti tok vrijednosti (kako vrijednost putuje kroz procese)
 3. Tijek (urediti tekući proces)
 4. Pull (isporuka na vrijeme)
 5. Težnja ka savršenstvu (lean nikad ne završava)

"Idi i vidi"

 • Izravno promatraj proces
 • Napusti ured / sobu za sastanke
 • Shvati ograničenja članova tima
 • Vodi / educiraj izravno na radnom mjestu, u procesu
 • Traži "dogovore" razumijevanja
 • Koju poruku daješ, kada izbjegavaš GEMBU (mjesto, gdje se stvara vrijednost)?
 • Zašto toliko menadžera izbjegava proizvodnom GEMBI?

Razvijanje navika, potrebnih mršavoj organizaciji:

 • Mi smo ono, što svakodnevno ponavljamo
 • Ponavljanje dovodi do navika
 • MOŽEMO razvijati nove navike
 • Nećemo biti sjajni u početku
 • Fokusiran na cilj
 • Razgovarajte s drugima, koji imaju slično iskustvo
 • Izbjegavajte razgovor o negativnim događajima
 • Znati samoga sebe
 • Zamijenite stare navike i ponašanja s novim
 • Kako želim, da me radno okruženje vidi?

Prava snaga lean kulture je svakodnevno poboljšanje i stalna težnja za izvrsnošću, što je osnovni princip, kojem nas mršava organizacija uči.

 1. Usredotočenost – mršave organizacije su “opsjednute” vrijednošću za kupce. Svjesni su, da će postavljanjem vrijednosti za kupce, kao prioriteta broj jedan, za svakog zaposlenika, menadžera i menadžera biti uspješni, rezultati uslijediti. Stoga svaka odluka uključuje procjenu, kako će utjecati na klijenta.
 2. Usklađenost – U mršavi organizaciji svaki član tima razumije misiju, vrijednosti i strateške prioritete tvrtke. To se postiže korištenjem SFM (shop floor management) metode među zaposlenicima na svim razinama upravljanja i razvojem kulture, u kojoj su pojedinci ovlašteni za pomoć organizaciji u postizanju ovih ciljeva. To rezultira vojskom ljudi usmjerenih na poboljšanje organizacije.
 1. Skromnost – Središnja točka Kaizen metode, filozofije u srcu Leana je, da uvijek postoji prostor za poboljšanje. Čak i ako je organizacija uspješna, vođe potiču ljude. da pronađu načine za nastavak uspjeha. Uostalom, kontinuirano poboljšanje nije nešto što možete dovršiti. Mršava organizacija svjesna je. da postoje beskrajne mogućnosti za poboljšanje.
 1. Suradnja – „Vrtićima“ nije mjesto u Lean praksi. Za suočavanje s najvećim izazovima potrebna je međufunkcionalna suradnja i komunikacija. Organizacije, koje pružaju ljudima alate, koji su im potrebni, ruše "vrtove" i dijele znanje i iskustvo u cijeloj organizaciji promiču poboljšanja u cijeloj tvrtki.
 1. Ustrajnost – Mršave organizacije ne donose impulzivne odluke ili jednostavne odgovore na složena pitanja. Oni traže i rješavaju osnovne uzroke tako, što ovlaste ljude, koji rade posao, da progovore, identificiraju probleme i poboljšaju ih. Lean organizacije nisu zainteresirane za korištenje "zakrpa - vatrogasne aktivnosti" i kratkoročne korekcije.
 1. Uključenost – Lean je metodologija poslovnog procesa, koja koristi vještine, inpute i zapažanja svakog zaposlenika. Zaposlenici, koji su uključeni u uspjeh organizacije i uključeni u poboljšanja, su neophodni. Menadžeri mogu učiniti mnogo, kako bi povećali angažman svojih zaposlenika u poboljšanjima.
 1. Metodičnost – Rad na poboljšanju je najučinkovitiji, kada se koriste namjerne prakse, kao što su MKP, PDCA, A3 i Hoshin Kanri. Koju god metodologiju vaša organizacija odabere za promicanje kontinuiranog poboljšanja, važno je zapamtiti, da ona mora biti jednostavna, uobičajena i dosljedna u cijeloj organizaciji. Metodologija, koja stoji iza vašeg procesa poboljšanja je ono, što pokreće dugoročni uspjeh u mršavoj organizaciji.
 1. Pro aktivnost – Mršave organizacije pregledavaju procese, a ne proizvode, kako bi spriječili probleme i gubitke prije, nego što se dogode. Kako to rade? Uključivanjem zaposlenika u proces poboljšanja. Menadžeri ne kontroliraju svaki proces, pa iako mogu primijetiti nedostatke u konačnom proizvodu (ili usluzi). Na ljudima, koji rade posao je. da uoče načine za poboljšanje procesa. Lean organizacije uspješno su stvorile kulturu, u kojoj se zaposlenici osjećaju sigurno, kada govore i odvoje vrijeme za poboljšanja na tom putu.
 1. Dokumentacija – Standardni rad je dokumentiran, dostupan i stalno pregledavan u Lean organizacijama. To stvara ujednačene procese u cijeloj organizaciji i omogućuje svima da započnu na istoj povišenoj razini, kako se poboljšavaju, umjesto da neprestano izmišljaju bicikl. Mislimo, da je ovdje važno naglasiti, da samo zato, što je proces dokumentiran, ne znači da je proces poboljšanja završen. To samo znači, da je trenutna najbolja praksa identificirana i podijeljena; u lean organizaciji, od ljudi se očekuje, da to koriste kao polaznu točku za buduća poboljšanja.
 1. Otpornost – Otpornost u Lean organizacijama je sposobnost predviđanja teških točaka i improvizacije, kada se dogodi neočekivano. Organizacija mora biti sposobna identificirati pogreške za ispravljanje tijekom inoviranja rješenja. To postižemo omogućavajući zaposlenicima, da samostalno donose odluke, kad god je to moguće, kako bi mogli brzo i agilno reagirati.
 1. Progresivna – Većina organizacija, koje uspješno koriste lean metodu, svjesne su, da proces poboljšanja zahtijeva tehnološku podršku. Uostalom, postoji mnogo ljudi, koji zajedno rade na poboljšanjima ali imaju ograničeno vrijeme za rad na poboljšanjima. Kako biste osigurali, da daju sve od sebe u najkraćem mogućem vremenu, smanjite svoje administrativno i komunikacijsko opterećenje oslanjajući se na softverska rješenja za kontinuirano poboljšanje i praćenje izvedbe pomoću LR poslovne analitike, kako bi se proces poboljšanja pomaknuo putem upozorenja, obavijesti i vizualizacije naprijed.
 1. Zahvalnost – Kako bi uspostavili lean kulturu, zaposlenici se moraju osjećati cijenjenima i priznatima za svoj doprinos poboljšanju. Pametni lideri su toga svjesni i u svakoj prilici ističu uspjeh zaposlenika.

Mršava organizacija je nadogradnja mršave proizvodnje i mršave logistike, jer uključuje i druge administrativne službe, koje su također bitne za uspješno poslovanje tvrtke.

temelji vitke organizacijeKljučna područja u implementaciji mršave organizacije

 

Prednosti implementacije mršave organizacije:

Smanjenje troškova

 • Mršava organizacija je dizajnirana, da maksimizira profit. Dok na prodajnu cijenu utječu različiti čimbenici, koji mogu ovisiti o kvaliteti proizvoda ili tržišta, tvrtke obično mogu učiniti više, kako bi kontrolirale svoje troškove, a mršave prakse pomažu u smanjenju troškova tako, da se sve uštede mogu dodati dobiti.

Poboljšane interakcije s kupcima

 • Mršava proizvodnja započela je uzimajući u obzir stajalište kupaca. Način, na koji komuniciramo sa zaposlenicima, odgovor na njihove brige i njihovo iskustvo s proizvodom, neki su od vodećih čimbenika u smanjenju rasipničkih praksi.

Upotreba “Push and Pull”

 • Troškovi tvrtke mogu postati napuhani, ako menadžeri ne obraćaju pozornost na gomilanje zaliha.
 • Strategija, koja može pomoći u upravljanju ovim je “povlačenje” iznd “guranje” načina razmišljanja
 • To znači, da kasnije faze proizvodnje određuju, što se događa u prethodnim procesima.
 • To može pomoći tvrtkama, da izbjegnu problem prekomjerne proizvodnje i plaćanja većih troškova prijenosa. Tvrtke će naručivati ​​samo ono, što im treba.

Povećana kvaliteta

 • Lean management također znači, da se puno pažnje posvećuje detaljima.
 • Cilj je smanjiti broj nedostataka i prerade proizvoda.
 • Ova mjera znači, da će procesi biti optimizirani, kako bi se izbjegle pogreške, čime se radnicima štedi vrijeme, koje će imati za obradu proizvoda i novac potreban za plaćanje rada.

Kultura poboljšanja

 • Kada tvrtka shvati važnost mršave organizacije i počne provoditi promjene uz pomoć LEAN Rešitev, tada u tvrtki počinje prevladavati novi način razmišljanja.
 • Radnici su otvoreniji za poboljšanja i traže načine, da posao, koji obavljaju, učine još učinkovitijim
 • Uvođenje matričnih timova u mršavu organizaciju stvara kulturu, koja cijeni svakodnevna poboljšanja.

Povećan moral zaposlenika

 • Mršava organizacija favorizira pristup, u kojem menadžeri redovito komuniciraju sa zaposlenicima o njihovom radu i njihovim procesima, tako da se zaposlenici osjećaju ovlaštenima za donošenje boljih odluka.
 • Radnici znaju gdje su i gdje se mogu poboljšati, kako bi stvorili dodanu vrijednost.

 Mjerljive prednosti mršave organizacije:

 • Poboljšano upravljanje timovima i složenim procesima
 • Povećana dodana vrijednost po zaposleniku
 • Učinkovitiji poslovni procesi
 • Povećana produktivnost
 • Manji pritisak na kadrovske izazove
 • Brže vrijeme izvršenja narudžbe i brža dostava
 • Bolje upravljanje promjenjivim prioritetima
 • Bolji timski duh i povezanost s tvrtkom
 • Povećan moral tima

Nadamo se, da smo vas Lean Rešitve dodatno ohrabrili za daljnje korake.

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski