TPM metoda – sveobuhvatno produktivno održavanje

TPM metoda – Total productive maintenance je metoda - projekt - mentalitet, koji vrlo intenzivno zadire u navike i metode rada, kako održavanja, tako i proizvodnje. Dobro održavan strojni park temelj je visoke učinkovitosti – produktivnosti. Sam pristup, uvođenje metode, ovisi o ispravnoj strategiji i postavljanju organizacije TPM, koja će se pobrinuti za postupno uvođenje metode u kontekstu mršave proizvodnje. Također je ključno odabrati pravog TPM koordinatora, koji vodi interni projekt i brine o nesmetanom radu svih TPM timova. Odgovornosti TPM koordinatora ovise o veličini tvrtke i intenzitetu same implementacije.

Možemo reći da je ovo 1. metoda u učinkovitoj proizvodnji.

Dobrobiti metode TPM

 • Dulji vijek trajanja stroja
 • Maksimalna iskorištenost stroja
 • Veća učinkovitost strojeva
 • Brža izmjena alata pri izmjeni proizvoda
 • Manje kvarova, zastoja, nesreća i nezgoda - bolja pouzdanost
 • Manje neplaniranog održavanja
 • Viši OEE
 • Niži troškovi proizvodnje
 • Viši moral (zaposlenici su "vlasnici" strojeva i odgovorni su za održavanje opreme, ponosni su na svoja postignuća)
 • Bolja kvaliteta proizvoda (veće zadovoljstvo kupaca)
 • Otklanjanje malih problema prije eskalacije
 • Manje zalihe rezervnih dijelova
 • Niži operativni troškovi
 • Veći prijenos znanja između zaposlenika
 • Čišće, urednije, sigurnije i ergonomsko bolje radno okruženje - sigurnije radno okruženje
 • Poboljšan imidž tvrtke
 • Razvoj kompetencija zaposlenika

Ključna pitanja prije implementacije metode u tvrtku:

Kakav je odnos između odjela održavanja i proizvodnje?
Jesu li procesi održavanja podložni kontinuiranoj optimizaciji?
Kolika je isplativost sustava održavanja?
Na kojoj je razini lean proizvodnja?

TPM metoda

Sveobuhvatno produktivno održavanje (TPM metoda)

TPM metoda potječe iz Japana. Naš pristup, koji koristimo u Lean Rešitve, objedinjuje japansku provjerenu praksu i europski mentalitet zaposlenika, što je ključno za uspješnu implementaciju TPM metode u tvrtki. Uostalom, metoda je uspješna, koliko je zajedno koriste radnici održavanja i proizvodnje. Dugi niz godina surađujemo s Međunarodnim TPM institutom iz Amerike, koji je japansku TPM metodu prilagodio američkim, a kasnije i europskim tvrtkama.

Ključni pokazatelj u implementaciji TPM metode je pokazatelj OEE (Overall Equipment Effectiveness), koji na najbolji način pokazuje uspjeh u optimizaciji procesa. Dakle, svi TPM timovi imaju jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti: OEE. Svaki TPM tim u okviru razvijenih LEAN Rešitve načina razmišljanja "moj stroj - moja odgovornost", brine se za smanjenje zastoja i time pomaže povećanju OEE-a.

Kako bi tvrtka vidjela prve rezultate i prvu optimizaciju procesa, potreban joj je pravilno postavljen pristup TPM projektu. Svaka promjena navike zahtijeva svoje vrijeme, stoga Lean Rešitve uvodi TPM metodu postupno u tri koraka:

Pristup Lean Rešitve:

Lean Resitve vedenje

TPM stupovi

TPM metoda Korak 1 - pilot faza (TPM razina 1)

U ovoj fazi formiramo TPM pilot organizaciju, imenujemo TPM koordinatora, biramo članove TPM tima, koji moraju biti iz različitih odjela, biramo pilotske strojeve i/ili linije, zajedno radimo početnu analizu situacije, pripremamo sve potrebno za samostalno održavanje, TPM vizualizaciju i uredimo radno mjesto uz podršku 5S metode. Metodom SFM (engl. Shop Floor Management) pomažemo u postavljanju pokazatelja i mjerljivih prekretnica.

TPM metoda Korak 2 - poluproširenje (TPM razina 2)

U 2. fazi dobre interne prakse postupno se proširuju na druge odjele, koji zajedno s pilotskim čine okosnicu proizvodnog procesa. Članovi pilot timova pridružuju se timovima za proširenje, jer posjeduju ključna znanja, stečena u pilot fazi. Drugi korak je usredotočiti se na optimizaciju procesa održavanja i postupno poboljšanje proizvodnih pokazatelja, kao što je OEE. Kroz upitnike Lean Rešitve, timovi se pripremaju za optimizaciju svojih procesa u područjima održavanja, sigurnosti, kvalitete, produktivnosti i timskog rada.

TPM metoda 3. korak - kompletno proširenje (TPM razina 3)

U posljednjem koraku proširenja uključeni su svi odjeli i podsustavi. Stabilan rad u timovima pilota i ekstenzija preduvjet je za TPM razinu 3, jer je u ovom koraku važno je, da svi TPM timovi rade samostalno i optimiziraju procese u svojoj organizaciji te zajedno rješavaju probleme, koji se javljaju na GEMBA razini. Glavni pokazatelji uspješnosti, kao što je OEE, rastu na ovoj razini, povrat ulaganja (ROI - Return On Investment) na projekt je izniman. Uštede sustava održavanja su na razini najboljih tvrtki. Timski duh i povezanost djelatnika je na vrlo visokoj razini.

PONUDA:

TPM Analiza stanja

  • Provede se 3-satna analiza trenutnog stanja razine TPM metode
  • Jasno pokazan potencijal za poboljšanje
  • Dobro uspostavljeni dijelovi TPM-a će se ocijeniti i usporediti s "BIC".
  • Evaluacija se odvija u proizvodnji zajedno s onima dogovorenim za proces
  • Provjeravaju se svi vitalni dijelovi, važni za stabilan rad strojeva i opreme
  • Pitanja su pripremljena na temelju višegodišnjeg iskustva s uvođenjem TPM metode
  • Na kraju dajemo prijedloge

 • Tvrtka dobiva korisne savjete u kojem smjeru odn. područje se mora usmjeriti, kako bi se podigla razina TPM metode
Statistika

TPM analiza

Radionica

 • TPM radionica se provodi u 5 savjetodavnih dana
 • Unutar radionice uspostavlja se početna - pilot razina TPM-a s mjerljivim rezultatima
 • Pripremljeni su svi uvjeti za daljnje proširenje i/ili ulazak u TPM projekta
TPM 5 dni

TPM delavnica

Projekt

 • TPM projekt je višemjesečni odn. višegodišnje uvođenje integrirane TPM metode.
 • Projekt razvija snažnu kulturu, koja samostalno optimizira procese
 • S ili bez neovisne intervalne provjere od strane Međunarodnog TPM instituta
TPM koraki

Koraki TPM metode

U okviru TPM projekta uvijek predlažemo uvođenje drugih metoda, kao što su: VSM, TPM5SKaizen,SMED,SFM. …, jer se sve metode međusobno nadopunjuju i zajedno s pravim uvođenjem čine pravu mršavu kulturu.

Za više informacija nas kontaktirajte.

Kratka video prezentacija TPM metode.

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski