Smed metoda - brze izmjene

SMED metoda, odnosno metoda brze izmjene, pomaže nam smanjiti vrijeme, potrebno za promjenu alata ili proizvoda u procesu rada. Zbog sve većeg broja verzija proizvoda i veličine serija koje proizvodimo, SMED metoda može postići vrlo velike uštede u dostupnosti naših radnih resursa.

Promjene u gospodarskom okruženju zahtijevaju od tvrtki, da fleksibilno odgovore na promjenjive zahtjeve svojih kupaca. Stoga je potreban brzi proces promjene. Ako tvrtka ima veliki portfelj proizvoda, u osnovi postoje samo dvije mogućnosti; integrirati proizvodnju u velike serije ili često mijenjati proizvodni program. Česte promjene povezane s postupkom zamjene stroja optimizirane su SMED metodom. Glavni cilj je koristiti SMED (Single Minute Exchange of Die) na linijama ili strojevima, gdje izrađujemo puno predmeta. Rezultati različitih akademskih studija o slučajevima iz svih industrija pokazuju, da je moguće uštedjeti i do 40% vremena, koje tvrtke trenutno troše na izmenjivanje.

Kod korištenja SMED-a poboljšanja su uočljiva u vrlo brzom vremenu. Rezultati, koje smo postigli kod naših kupaca, pokazuju smanjenje vremena promjena sa 25% na čak 85%. Kraće vrijeme zamjene povećava fleksibilnost proizvodnje, jer si možemo priuštiti češće izmjene proizvoda. Osim toga, korištenje strojeva i kapacitet opreme povećavaju se s kraćim zastojima tijekom izmjene.

SMED metoda - brze razmjene pomaže nam smanjiti jednu od najvećih aktivnosti bez dodane vrijednosti - izmjene

Metoda S.M.E.D. je alat-metoda za smanjenje gubitaka u proizvodnom procesu, s naglaskom na vremenu izmjene alata na strojevima. Omogućuje nam učinkovitu promjenu alata, što je prvi uvjet za manje proizvodne serije. Prilikom izmjene i podešavanja alata, stroj ne radi i samim time ne stvara nikakvu dodatnu vrijednost, pa se promjena mora izvesti što je brže i učinkovitije moguće. Danas kupci od nas traže sve više malih serija i spremni su platiti samo dodanu vrijednost, što zahtijeva redovitu promjenu alata. To povećava vrijeme zastoja stroja, što znači izravan gubitak i niži OEE strojeva.

Ukratko možemo sažeti, da su promjene alata potrebne za promjenu proizvoda, ali to ne donosi dodanu vrijednost za kupca, pa se to može klasificirati kao gubitak. Skraćujući vrijeme zamjene, oni stoga izravno smanjuju gubitak (u vremenu). To se može postići uklanjanjem suvišnih aktivnosti ili njihovim različitim slijedom, pripremom za razmjenu itd.

SMED metoda – brze izmjene - glavne dobrobiti:

 • Omogućuje češću promjenu alata
 • Omogućuje proizvodnju malih serija proizvoda
 • Smanjuje zalihe (ulazne, međufazne i izlazne)
 • Dobivanje prostora (manje zaliha)
 • Smanjuje troškove proizvodnje
 • Bolji odgovor na zahtjeve kupaca (bolja prilagodba u planiranju) - kraći rokovi isporuke
 • Povećanje produktivnosti
 • Poboljšan tijek proizvodnje
 • Manje izmeta
 • Povećana konkurentska prednost poduzeća

‌‌

SMED metoda (S.M.E.D. – Single Minute Exchange of Die)

S.M.E.D. je metoda dramatičnog smanjenja vremena, potrebnog za dovršetak potpune zamjene opreme ili alata na stroju. Izraz 'single minute' je izraz za ciljno vrijeme izmjene, koje se može napisati u jednoj znamenki (<10 min).

Zakaj uporaba smed metode

‌‌

SMED metoda – osnovni princip

 • Unutarnje operacije: mogu se izvoditi samo, kada je stroj zaustavljen.
 • Vanjske operacije: mogu se izvoditi i kada stroj radi punom brzinom

Fokusiranje na fizičku promjenu alata, zaboravljajući vrijeme za zaustavljanje stroja prije promjene i vrijeme za ponovno pokretanje stroja.

smed metoda - hitre menjave

‌‌

Uspješno implementirana SMED metoda - brze promjene su u smanjenju INTERNIH operacija.

Pravi primjer uštede u smanjenju vremena smjena jednog od naših kupaca:

Graf izboljšav s pomočjo smed metode

Metoda S.M.E.D. nije samo jedna od vježbi smanjenja troškova, već je to metoda smanjenja zaliha, metoda fleksibilnosti za postavljanje učinkovitijeg, sigurnijeg i lakšeg procesa.

To je timska aktivnost! Svi akteri (sudionici), koji vrše razmjenu i na bilo koji način su povezani s procesom moraju biti uključeni.

‌‌

Pristup poduzeća Lean Rešitve i završno izvješće radionice s jasno prikazanim financijskim uštedama:

Kratki edukativni video na temu SMED metode

Podrška i motivacija menadžmenta tvrtke ključna je u ovoj početnoj točki. Lean ili mršava proizvodnja, učinkovitost, produktivnost, pouzdanost, dostupnost, performanse, upravljanje, optimizacija procesa, s metodama: TPM5SKaizen, SMED, SFM itd., nezaobilazni su elementi svake organizacije, koja se želi uspješno natjecati na globalnoj razini.

Za više informacija nas kontaktirajte.

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski