Optimizacija procesa

Optimizacija procesa - kako započeti?

Svaka tvrtka, koja želi dugoročno održavati poboljšane procese, mora prvo razmotriti viziju, smjer ili cilj (1). Najučinkovitiji način uspješnog motiviranja zaposlenika je jasna komunikacija vizije, smjera i ciljeva. Optimizacija procesa zahtijeva promjenu dosadašnjeg načina rada, stoga je vrlo važno, da se zaposlenici identificiraju s vizijom, smjerom i ciljevima tvrtke.

Nakon što je smjer potvrđena i dogovorena, potrebno je učinkovito analizirati trenutnu situaciju, kako bi se proces optimizirao (2). Razumijevanje trenutne situacije, bez subjektivnog balasta, ključ je učinkovite optimizacije procesa. Zaposlenici, izravno uključeni u proces, sudjeluju u analizi postojećeg stanja i sustavno prezentiraju trenutno stanje koristeći mršave metode.

Uz točnu analizu postojećeg stanja i aktivno sudjelovanje zaposlenika, mogu se postaviti sljedeći posredni ciljevi (3). Privremeni ciljevi važni su za motivaciju zaposlenika i brze pobjede/uspjehe (povećanje OEE-a, smanjenje zagušenja, poboljšanje nekvalitete, reorganizacija, preseljenje ...). Privremeni ciljevi uvijek moraju slijediti viziju, postavljenu na početku. Postizanje vizije je beskrajan put u optimizaciji procesa, koji od organizacije zahtijeva stalnu prilagodbu vanjskim i unutarnjim utjecajima. Na putu do vizije uvijek postoje problemi/prepreke (4), koje je potrebno sustavno otklanjati metodama lean proizvodnje-logistike (organizacije) i uključiti zaposlenike s modelima ambasadora Lean Rešitve - sustav za održavanje lean metoda®.

Optimizacija procesov
Optimizacija procesov

Primjer izvođenja praktične radionice optimizacije procesa.

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski