Usluge poduzeća Lean Rešitve: bavimo se implementacijom Lean metoda, obukom u području mršave proizvodnje i mršave logistike.

Usluge Lean Rešitve, a ujedno i konkurentska prednost je u tome, da većinu vremena provodimo u shop-floru s vašim zaposlenicima, gdje se bavimo otklanjanjem gubitaka u procesu, edukacijom zaposlenika na njihovim radnim mjestima i jačanjem timskog rada.

Uz dugogodišnje iskustvo svih djelatnika (iz raznih djelatnosti), našim kupcima nudimo zaista velik set praktičnih rješenja. U tvrtki vjerujemo, da je teorijsko znanje bitno, ali je praktično iskustvo ono, što može pomoći u implementaciji stvarnih LEAN RJEŠENJA.

Što uopće znači riječ LEAN?

Lean (ili mršavost) je stanje, u kojem pokušavamo ukloniti iz naših procesa sve, što nije apsolutno neophodno za proizvode ili usluge. To se zove smanjenje gubitka. Gubitak je ono, što smo napravili, ali ne donosi dodanu vrijednost kupcu i on to nije spreman platiti. Naravno, postoje i nužni gubici (testiranje, planiranje, izvješćivanje...), ali oni nisu predmet lean-a. To je stalan proces i balansiranje između vrsta gubitaka. Često se događa, da smanjenjem jedne vrste gubitka povećavamo drugu.

 

Storitve Lean Rešitve

Lean Rešitve i metode (usluge) za pomoć našim klijentima u stjecanju znanja

  • mršava proizvodnja - Cilj mršave proizvodnje je kontinuirano poboljšanje svih procesa. Njegova prednost je usmjerenost na rezultate, na dinamično vrijeme i troškovno učinkovite procese. Na smanjenju pogrešaka, na visoko učinkovitim strojevima i motiviranim zaposlenicima.
  • mršava logistika – Jedna od glavnih prednosti mršave logistike je upravljanje zalihama. Višak zaliha dovodi do gubitaka, a nedovoljna ponuda uznemiruje kupce u kašnjenjima.
  • mršava organizacija – Mršava organizacija temelji se na učinkovitoj identifikaciji gubitaka i rješavanju problema s brzim porastom narudžbi i kapaciteta.
  • mršava obrazovanja – Organizirani treninzi, radionice i obilasci omogućuju zaposlenicima iz različitih tvrtki uvid u rezultat uspješne dugoročne implementacije.
  • 6s (5S) – Sustavni je pristup organizaciji, standardizaciji i uklanjanju remetilačkih čimbenika u radnom okruženju.
  • SFM – (Shopfloor management) olakšava nam upravljanje proizvodnim procesima na operativnoj razini.
  • TPM – je metoda – projekt – mentalitet, koji vrlo intenzivno zadire u navike i način rada, kako održavanja tako i proizvodnje.
  • KAIZEN – također je kultura i okvir za upravljanje tekućim promjenama, koje mogu pomoći tvrtkama, da poboljšaju svoje operativne procese.
  • SMED – ili metoda za brze izmjene, pomaže nam, da skratimo vrijeme izmjene alata ili proizvoda u procesu rada.
  • VSMuporabljamo za določanje potencialov in ozkih grl v procesu.
  • JIDOKA – metoda, koja omogućuje prepoznavanje neispravnog proizvoda i sprječava njegovu daljnju proizvodnju...

 

Mršava proizvodnja je sustavni okvir za eliminiranje gubitaka iz proizvodnog sustava ili protoka vrijednosti bez žrtvovanja produktivnosti..
Tijek vrijednosti obuhvaća sve aktivnosti i tokove informacija, koji postoje, od dobavljača materijala, do kupca.

Lean metodologija podučava o povezivanju zaposlenika na svim razinama organizacije.

Identifikacija i otklanjanje gubitaka, kako bismo osigurali kontinuirano povećanje dodane vrijednosti za robu, koju isporučujemo kupcima.
Maršavo razmišljanje i kultura dodavanje vrijednosti i eliminiranje aktivnosti, koje smanjuju vrijednost.

‌‌

Jednostavno rečeno, cilj mršave proizvodnje je stvoriti veću vrijednost za kupca, uz istovremeno smanjenje količine gubitaka.

8 gubitaka u mršavoj organizaciji

U Lean proizvodnji vrijednost je označena kao svaka aktivnost, koju je kupac spreman platiti. S druge strane, gubitak se definira kao sve, što ne dodaje vrijednost proizvodu ili uzrokuje trošak bez koristi. Lean stručnjaci slažu se oko 8 gubitaka koji proizlaze iz Just in Time filozofije smanjenja troškova i povećanja vrijednosti.

 • Prekomjerna proizvodnja: proizvoditi više, prije i brže, nego što je potrebno od sljedećeg procesa ili kupca
 • Čekanje: operateri čekaju ciklus stroja, kvar stroja ili materijal
 • Prijevoz: pomicanje komada više od potrebnog minimuma
 • Prekomjerna obrada: nepotrebna ili nepravilna obrada
 • Zalihe: veličina zaliha veća od minimalne potrebne za sirovine, poluproizvode ili gotove komade
 • Pokreti: kretanja ljudi ili strojeva, više od potrebnog minimuma
 • Pogreške: vrijeme i trud uložen u popravak, pregledavanje
 • Neiskorišteni ljudski potencijal
Storitve Lean Rešitve
Lean gubici u organizaciji

Najveći utjecaji na tvrtku

 1. Troškovi
  • Smanjenje troškova proizodnje kroz uzastopno uvođenje mršave kulture
  • Transparentnost i stabilnost troškova poduzeća
 2. Zastojevi
  • Pravilno bilježenje i otkrivanje svih zagušenja, koji utječu na dodanu vrijednost
  • Brzo djelovanje i praćenje učinaka provedenih aktivnosti
 3. Mršavi gubici
  • Obuka zaposlenika i intenzivne informacije o mršavim gubicima
  • Povezivanje zaposlenika u aktivne timove, koji samostalno smanjuju mršave gubitke

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski