7 gubitaka - u Lean-u se sve aktivnosti, koje troše resurse, ali ne donose nikakvu vrijednost krajnjem kupcu, označavaju kao gubitak.

Zapravo aktivnosti, koje uistinu stvaraju vrijednost za kupce, samo su mali dio ukupnog radnog procesa. Sve ostalo možemo svrstati u jedan od 7 gubitaka.

U originalu je ovo metoda sa sedam gubitaka, dodali smo osmi, neiskorišteni ljudski potencijal.

Vrste 7 gubitaka su:

 1. IZMET / KVAROVI
 2. PREKOMJERNO PROIZVODNJA
 3. NEPOTREBNO KRETANJE
 4. PRIJEVOZ
 5. ČEKANJE
 6. ZALIHE
 7. PREKOMJERNO PROCESIRANJE (OBRADA)
 8. NEISKORIŠTEN LJUDSKI POTENCIJAL

Zato pomažemo tvrtkama, da smanje rasipničke aktivnosti tzv. „7 gubitaka“. To zaposlenicima tvrtke olakšava prepoznavanje važnih prilika za poboljšanje njihove produktivnosti.

Ne mogu se svi gubici ukloniti iz tijeka rada. Neki od njih su neophodni. Na primjer, testiranje softvera nije aktivnost, koju su vaši kupci spremni platiti. Bez toga možete isporučiti proizvod niske kvalitete, koji će biti štetan za vaš učinak i profitabilnost.

Prema tome, postoje dvije glavne vrste gubitaka:

Nužni gubici - gubici bez dodane vrijednosti, ali nužni za kvalitetno obavljeni posao. Takve aktivnosti mogu biti testiranje, planiranje, izvješćivanje itd.

Nepotrebni gubici – gubici bez dodane vrijednosti. Sve, što ne donosi nikakvu vrijednost i može se odmah ukloniti iz radnog procesa.

U nastavku se detaljnije opisuju gubici i njihovi učinci na učinkovitost i produktivnost poduzeća.

 1. IZMET / KVAROVI

Greške u organizaciji na kraju koštaju novac. Svaka prerada ili otpad predstavlja značajan trošak za tvrtku. Svaki od ovih troškova uključuje blokirane zalihe, ponovni pregled, gubitak produktivnosti i preraspodjelu.

Dobrobiti eliminacije gubitaka IZMET/KVAROVI (7 gubitaka)

 • Manja potrošnja prostora
 • Manja potrošnja materijala, energije, vremena, rada (ekonomski učinak)
 • Manje opterećenje stroja
 • Dulji vijek trajanja stroja
 • Kasnije planirano održavanje
 • Niži troškovi uklanjanja materijala (obrada)
 • Bolji imidž tvrtke
 • Bolja produktivnost
 • Manje dopuna i popravaka

Uključivanjem zaposlenika i stalnim poboljšanjem po uzoru na mršavu proizvodnju, postoji potencijal, da vaša tvrtka značajno smanji izmet i kvarove.

Poboljšanje procesa rada i kontrole će, u pravilno provedenom slučaju, povećati kvalitetu proizvoda i rezultirati manjim otpadom zbog pogrešaka.

Specifični uzroci kvarova su:

 • Loša kontrola kvalitete na razini proizvodnje
 • Loš popravak stroja
 • Nedostatak odgovarajuće dokumentacije
 • Nedostatak proizvodnih (procesnih) standarda
 • Nerazumijevanje potreba vaših kupaca
 • Neispravne zalihe rezervnih dijelova

 

vzroki za okvaro

Greške u organizaciji na kraju koštaju novac. Svaka prerada ili ostaci predstavljaju značajan trošak za tvrtku. Svaki od ovih troškova uključuje blokirani inventar, ponovni pregled, gubitak produktivnosti i preraspodjelu.

 1. PREKOMJERNA PROIZVODNJA

Kao što ime govori, prekomjerna proizvodnja nastaje, kada proizvodite previše proizvoda. To se često događa, kada napravite proizvod prije, nego što je stvarno potreban. Prekomjerna proizvodnja je iznimno skupa za proizvodnu tvrtku, jer ometa protok materijala i može pogoršati kvalitetu proizvoda i ukupnu produktivnost.

Strategija proizvodnje Just-in-Time (JIT) razvijena je za rješavanje ove vrste gubitaka, budući da se proizvodi izrađuju samo kada je to potrebno. Model prekomjerne proizvodnje naziva se i “za svaki slučaj” i stvara preduga vremena, visoke troškove skladištenja i otežava otkrivanje gubitaka.

Dobrobiti eliminacije gubitaka PREKOMJERNA PROIZVODNJA (7 gubitaka)

 • Manje zalihe
 • Manje ulaznog materijala
 • Brža dostava proizvoda
 • Zadovoljniji kupci
 • Bolja standardizacija postupaka
 • Manje skladište
 • Manje unutarnjeg prijevoza
 • Stabilan plan proizvodnje

Uobičajeni uzroci prekomjerne proizvodnje su:

 • Nepouzdan proces
 • Nestabilan plan proizvodnje
 • Netočne prognoze i informacije o zahtjevima
 • Potrebe kupaca nisu jasne
 • Loša automatizacija
 • Dugo ili zakašnjelo vrijeme namještanja

 

vzroki za prekomerno proizvodnjo

Prekomjerna proizvodnja je iznimno skupa za proizvodnu tvrtku, jer ometa protok materijala i može pogoršati kvalitetu proizvoda i ukupnu produktivnost.

 1. NEPOTREBNO KRETANJE

Ova vrsta gubitka odnosi se na prekomjerno kretanje proizvodnih radnika prilikom hodanja, a ne ergonomsko savijanje i istezanje, kako bi došli do potrebnih alata i materijala. Iako ti pomaci uzrokuju dodatna kašnjenja u proizvodnji, mogu predstavljati zdravstvene i sigurnosne probleme za zaposlenike.

U kontekstu mršave proizvodnje i logistike analizira se svaki korak radnog procesa te se nastoji smanjiti količina kretanja, koja je potrebna zaposlenicima, da proizvode proizvode na vrijeme i traženu kvalitetu.

Dobrobiti eliminacije gubitaka NEPOTREBNO KRETANJE (7 gubitaka)

 • Manje opterećenje operatera
 • Uređeno radno mjesto
 • Bolji standardni postupci
 • Kraće vrijeme ciklusa
 • Manja mogućnost ozljeda

Uobičajeni primjeri gubitaka kretanja su:

 • Loš raspored radnog mjesta
 • Loše planirana proizvodnja - tlocrt
 • Loš nacrt procesa – protok
 • Dijeljenje strojeva i alata
 • Nedostatak proizvodnih (procesnih) standarda

 

primeri izgub pri gibanju

Prekomjerno kretanje djelatnika u proizvodnji, tijekom hodanja, savijaju i rastežu se na neergonomski način, kako bi dosegnuli potreban alat i materijal.

 1. PRIJEVOZ

Prijevoz proizvoda ne donosi izravno vrijednost proizvodu, a prekomjerno kretanje i rukovanje može uzrokovati oštećenje proizvoda. To može dovesti do pogoršanja kvalitete proizvoda. Do prekomjernog transporta može doći, kada proizvodni koraci ne teku dobro i zahtijevaju dodatni transport materijala iz jednog dijela proizvodnje u drugi.

Smanjenje gubitaka u transportu uključuje pravilno postavljanje proizvodnih odjela korištenjem mršavog logističkog planiranja i njegovu promjenu, tako da su svi procesi dobro koordinirani i materijali nesmetano putuju između odjela – lean flow.

Dobrobiti eliminacije gubitaka PRIJEVOZ (7 gubitaka)

 • Manje mogućnosti ozljeda i nezgoda
 • Smanjeno opterećenje sredstava i transportnih puteva
 • Bolja transparentnost lokacije proizvoda (poluproizvodi, materijali)
 • Smanjenje troškova
 • Brži protok materijala i informacija

Uobičajene vrste gubitaka u prijevozu su:

 • Loš raspored - velika udaljenost između procesa
 • Opsežni sustavi za rukovanje materijalima
 • Velike serije
 • Više skladišnih prostora na različitim mjestima
 • Loše dizajniran tlocrt proizvodnje

 

vrste transportnih izgub

Prijevoz proizvoda ne donosi izravno vrijednost proizvodu, a prekomjerno kretanje i rukovanje može uzrokovati oštećenje proizvoda.

 1. ČEKANJE

Ova vrsta gubitka odnosi se na činjenicu, da se proizvod ili materijal WIP (work in process) ne pomiče ili obrađuje. U serijskoj proizvodnji veliki dio životnog ciklusa proizvoda troši se u redu čekanja. To se obično događa, kada je protok materijala loš, vrijeme proizvodnog ciklusa predugo i razmaci između radnih procesa preveliki.

U mršavoj proizvodnji svaki izgubljeni sat u procesu shvaćamo kao usko grlo. Jedan izgubljeni sat u proizvodnji ne može se nadoknaditi bez izazivanja dodatnih (drugih) gubitaka. Za smanjenje ovih vrsta gubitaka, korisno je povezati procese zajedno, tako da se jedna operacija prenosi izravno na sljedeću, uz minimalno čekanje.

Dobrobiti eliminacije gubitaka ČEKANJE (7 gubitaka)

 • Veća učinkovitost stroja
 • Veća produktivnost
 • Viši OEE
 • Niži troškovi rada

Uobičajeni razlozi čekanja su:

 • Neplanirani zastoji / kvarovi
 • Dugo ili zakašnjelo vrijeme namještanja
 • Loša procesna komunikacija
 • Nedostatak kontrole procesa
 • Oprema u mirovanju

 

vzroki čakanja

 1. ZALIHE

Proizvodi u tijeku (WIP) rezultat su prekomjerne proizvodnje i čekanja, a višak zaliha skriva probleme u proizvodnji. Skladištenje proizvoda jedan je od najvećih troškova za proizvodne tvrtke. Osim toga, višak zaliha može produljiti vrijeme isporuke, potrošiti produktivni prostor i otežati otkrivanje gubitaka u procesu.

Kada postignete neometani tijek rada između radnih tokova i odjela, uz ispravnu upotrebu mršave proizvodnje i logističkih metoda, moći ćete koristiti proizvodne strategije JIT-a i smanjiti zalihe i povezane troškove.

Dobrobiti eliminacije gubitaka ZALIHE (7 gubitaka)

 • Niži troškovi skladištenja (sigurnost, grijanje ...)
 • Više prostora za pohranu
 • Manje prijevoza
 • Manja mogućnost ozljeda
 • Niži mrtvi kapital

Uobičajeni uzroci gubitka u zalihama su:

 • Prekomjerna proizvodnja
 • Kašnjenja u proizvodnji ili gubici na čekanju
 • Kvalitativni nedostaci zaliha
 • Besmislen prijevoz

 

vzroki za izgube

 1. PREKOMJERNO PROCESIRANJE (OBRADA)

Prekomjerno procesiranje (obrada) odnosi se na obavljanje više posla, nego što je potrebno i uključuje suvišne aktivnosti, koje ne dodaju vrijednost proizvodu, poput ponovnog pregleda, ponovnog brojanja ili prekomjerne dokumentacije. Ove korake obično izvode zaposlenici, koji predstavljaju jedan od najvećih troškova u proizvodnji. To također može uključivati ​​korištenje skupe proizvodne opreme, gdje su i isplatljiviji alati dovoljni.

Investirajte u manju i fleksibilniju opremu ili gadgete gdje je to moguće.Cilj je potpuno eliminirati ovaj gubitak iz radnog procesa jer uštede mogu biti vrlo velike za tvrtku.

Dobrobiti eliminacije gubitaka PREKOMJERNO PROCESIRANJE (7 gubitaka)

 • Manje opterećeni strojevi
 • Ušteđeno vrijeme i novac
 • Veća produktivnost

Primjeri prekomjerne obrade uključuju:

 • Loša komunikacija
 • Nerazumijevanje potreba vaših kupaca
 • Nepotrebna kontrola proizvoda ili dorada
 • Ljudska pogreška
 • Spor proces odobrenja ili pretjerano izvješćivanje

 

Primeri prekomernega procesiranja

 1. NEISKORIŠTEN LJUDSKI POTENCIJAL

Osmi gubitak jedini je u kontekstu mršave proizvodnje, koji nije specifičan samo za proizvodni proces. Ova vrsta gubitka nastaje, kada poduzeće ne pruži priliku, da iskoristi sve potencijalne talente svojih zaposlenika u svom radnom okruženju. Ovaj gubitak je dodan, kako bi se omogućilo tvrtkama, da integriraju razvoj ljudskih resursa u lean ekosustav – mršavu organizaciju. Kao gubitak zaposlenicima se mogu dodijeliti pogrešni zadaci ili zadaci, za koje nikada nisu bili pravilno osposobljeni. To također može biti rezultat lošeg upravljanja komunikacijom.

Uključivanje zaposlenika i integracija njihovih ideja, pružanje prilika za obuku i rast te sudjelovanje u stvaranju poboljšanja procesa, koja odražavaju stvarnost, koju doživljavaju i vještine, koje posjeduju poboljšava ukupnu operativnu učinkovitost i povećava produktivnost. Eliminiranje ove vrste gubitka, može poboljšati sve prethodno napisane gubitke.

Dobrobiti eliminacije gubitaka NEISKORIŠTEN LJUDSKI POTENCIJAL (7 gubitaka)

 • Puno novih ideja
 • Podizanje morala zaposlenika (pripadnost tvrtki)
 • Bolja komunikacija
 • Brži napredak u optimizaciji procesa

Primjeri neiskorištenog talenta:

 • Loša komunikacija
 • Neuključivanje zaposlenika u tvorenju i razvoju radnog mjesta
 • Nedostatak ili neprikladna politika, vizija poduzeća
 • Nekorištenje jutarnjih stojećih sastanaka
 • Nedostatak timskog rada
 • Natjecanje s konkurencijom na svjetskom tržištu

7 gubitaka ne može se potpuno eliminirati, ali se mogu značajno smanjiti na minimalno dopuštenu razinu.

Više o mršavi proizvodnji

 

Kratak poučan video 

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski